Onze visie

Wie kiest voor het internaatsleven gaat niet over één nacht ijs. Maar ook de keuze van het internaat is weloverwogen, en zeer terecht.

Thuiskomen, leven en groeien in het groene hart van KaJee Schoten

Wij willen de beste leer- en leefomgeving zijn, in de rust van het groen van de Antwerpse rand.
Wij willen onze kinderen en jongeren de kansen en de organisatie bieden om stap voor stap verstandelijk te ontwikkelen, als persoon te groeien, de eigen mogelijkheden te ontdekken en samen te leven met anderen.
Wij willen een huis van vriendschap, vertrouwen, ernst en wederzijds respect zijn.

Om dit waar te maken steunt ons huis op vier stevige fundamenten, onze visie.

Een huiselijke sfeer
Wij willen dat onze jongeren zich thuis voelen en echt thuis kunnen komen op ons internaat.
Wij bieden onze jongeren een warm nest, waar het welbevinden van elke intern centraal staat.
We bieden onze jongeren een thuis, waar ze na een schooldag graag naar terug keren.
Door het opsplitsen in kleinere groepen voor activiteiten en sfeermomenten, proberen we een zorgende gezinssituatie zo dicht mogelijk te benaderen.

Een uitnodigend studieklimaat
We bieden dagelijks de best mogelijke individuele studiebegeleiding.
Een duidelijk studiekader en de opvolging van de schoolresultaten vormen de basis van een individueel groeiproces naar een gezonde zelfstandigheid en “leren leren”.

Onze deur staat open voor iedereen
Iedereen is bij ons welkom, ongeacht kleur, sociale achtergrond of overtuiging.
Maar in onze opvoedingstaak willen we aandacht schenken aan een christelijke levensvisie. We willen een inspiratiebron zijn en een milieu bieden waar de verwijzing naar de christelijke waarden anders doet leven. Onze opvoeders trachten deze waarden te vertolken in hun relatie met de internen.
We moedigen jongeren aan in hun zoektocht naar zichzelf en de diepere dimensie.
We zijn er ook van overtuigd dat jongeren, die vandaag minder kansen krijgen, recht hebben op onze solidariteit.

We begeleiden hen in hun groei naar volwassenheid.
In een maatschappij die meer en meer gericht is op het individu, willen wij jongeren houvast bieden en vormen in hun relatiebekwaamheid.
We organiseren diverse ontspanningsactiviteiten, huldigen het principe van “een gezonde geest in een gezond lichaam”, maar bovenal stimuleren we het groepsgevoel en de sociale samenhang.
We willen jongeren in onze “mini-maatschappij” opvoeden in wederzijds vertrouwen vanuit hun eigen karakter, hun talenten en beperktheden maar ook met de regels en grenzen van een leefgemeenschap.

Tot slot ….

Wij willen dat de jongeren die ons verlaten zelfkennis en zelfvertrouwen hebben opgebouwd, dat ze klaar zijn om met de juiste inzet en attitude hun volgende stappen te zetten.
We willen dat ze met plezier, respect en als gelukkig individu kunnen terugblikken op de periode in hun internaat in het groen.