Groepsindeling secundair

In het secundair werken we in een team van 3 opvoeders: Elke, Melissa en Pieter.

Het gebouw waar onze secundairen in verblijven, noemen we ‘Den Blok’. Dit gebouw staat los van de school, waardoor onze internen ‘gescheiden’ zijn van de kinderen van het lager en de kleuters.

Den Blok is een gevarieerde groep van jongens en meisjes, met verschillende leeftijden van 12 jaar tot 18 jaar. In Den Blok is er plaats voor 44 internen. Deze groep wordt onderverdeeld in 1e graad, 2e graad en 3e graad. Per graad gelden er een aantal andere regels.