Onze school

De basisschool Kindsheid Jesu heeft een rijke geschiedenis. De school werd gebouwd omstreeks 1930. In het verleden was onze school in de goede handen van de zusters Kindsheid Jesu, en uitsluitend voor internen.

Onze school heeft dan ook een rijke traditie met stevige, gevestigde waarden:

 • discipline en beleefdheid
 • verregaande zorg voor elk uniek kind
 • respect voor verschillen
 • duidelijke verwachtingen op vlak van inzet en studiehouding

die een degelijke voorbereiding op het middelbaar onderwijs garanderen.

Zowel op vlak van accommodatie:

 • verzorgd groen buitendomein
 • moderne klaslokalen met digitale borden
 • restaurant met keuken die voldoet aan de strengste voorschriften, hedendaagse sportzalen

als op pedagogisch vlak:

 • hedendaags materiaal voor rekenen en taal
 • doorgedreven bijscholing van de leerkrachten voor muzische vorming en wereldoriëntatie
 • sociale vaardigheden via de Axenroos
 • aandacht voor attitudes van de leerlingen

is de school meer dan mee met zijn tijd. Het lovende doorlichtingsverslag dat we in 2011 hebben gekregen, bevestigt dit duidelijk.

Sinds 2010 hebben we onze traditionele visie omschreven in een nieuwe slogan. De ligging en de omgeving van onze school maken dat wij als school samen met al onze kinderen willen “Groeien in ’t Groen”.

Het groene domein wordt door onze kinderen dan ook intensief gebruikt:

 • de kleuters spelen en leren bij mooi weer op hun eigen kleuterspeelveld (bewegen, klimmen, klauteren, balcoördinatie, fietsen,…)
 • tijdens de turnlessen worden de grote speelvelden zo veel mogelijk gebruikt voor allerlei spel- en sportvormen
 • elke middag na het eten mogen de kinderen zich op de speelvelden en in het bos uitleven of kunnen ze juist een rustig plekje opzoeken

Omdat we onze opdracht kunnen omschrijven als kinderen begeleiden in hun ‘groeien’, hebben we aandacht voor o.a. de volgende groeiprocessen:

 • intellectueel groeien
 • creatief groeien
 • sociaal groeien
 • sportief groeien
U zal merken dat al onze activiteiten kaderen in één van deze groeiprocessen.
In de schoolbrochure vindt u ons opvoedingsproject, dat reeds jarenlang de basis vormt van ons onderwijs. De pijlers van dit opvoedingsproject geven ons houvast om onze kinderen te laten ‘Groeien in ’t Groen’.