Schooluren

Voor de externen staat de school open van 8.15 uur tot 15.40 uur.

De lessen beginnen ’s morgens om 8.30 uur en eindigen ’s middags om 12.10 uur.

Na de middagpauze beginnen de lessen opnieuw om 13.30 uur en eindigen om 15.25 uur.

De speelkwartieren voor de lagere school en voor de kleuterschool zijn van 10.10 uur tot 10.30 uur en van 14.20 uur tot 14.35 uur.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de schoolpoort ’s middags gesloten vanaf 12.20 uur tot 13.15 uur. Kinderen die over de middag thuis gaan eten kunnen pas vanaf 13.15 uur binnen in de school.

Tijdens de speeltijden mogen kinderen niet zonder begeleiding van de leerkracht in de gangen of in de klassen aanwezig zijn.

De leerlingen mogen de school nooit zonder toestemming verlaten.

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind tijdig aankomt in de school. Laatkomers storen de orde in de school en in de klassen.