Vakantiedagen 2017-2018

Vakantie:
Tijdens een vakantie, een verlengd weekend, een pedagogische studiedag en een facultatieve verlofdag is het internaat gesloten.

Vakantie schooljaar 2017 – 2018
Herfstvakantie: zaterdag 28 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017
Kerstvakantie: zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
Krokusvakantie: zaterdag 10 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018
Paasvakantie: zaterdag 31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018

Facultatieve en pedagogische studiedagen (kleuters en lager onderwijs)
Vrijdag 29 september 2017: facultatieve verlofdag. Donderdag 28 september sluit het internaat om 15.30 voor de kinderen die op de school van Campus Kajee zitten. Dit geldt NIET voor het secundair onderwijs.
Maandag 2 oktober 2017: pedagogische studiedag. Zondag 1 oktober is het internaat niet OPEN voor de kinderen die op de school van Campus Kajee zitten. Dit geldt NIET voor het secundair onderwijs.
Maandag 2 oktober is het INTERNAAT OPEN tussen 19.00 en 20.00 uur.
Woensdag 9 mei 2018: pedagogische studiedag. Dinsdag 8 mei sluit het internaat om 15.30 voor de kinderen die op de school van Campus Kajee zitten. Dit geldt niet voor het secundair onderwijs.
Verlengde weekends
Maandag 30 april en dinsdag 1 mei hebben de leerlingen een verlengd weekend. Het internaat is GESLOTEN vanaf zaterdag 28 april tot en met dinsdag 1 mei. Dinsdag 1 mei is het internaat OPEN tussen 19.00 en 20.00 voor kleuters en lager onderwijs. Voor de jongeren van het secundair onderwijs is het internaat OPEN tussen 19.30 en 21.00.
Donderdag 10 mei tot en met vrijdag 11 mei hebben de leerlingen een verlengd weekend. Zoals hierboven is vermeld hebben de leerlingen woensdag 9 mei een pedagogische studiedag. Het internaat is GESLOTEN voor de leerlingen die op de school van Campus Kajee zitten vanaf dinsdag 8 mei 15.30.
Voor de leerlingen van het secundair onderwijs sluit het internaat om 12.30!