Beste ouders

Om een vlotte organisatie naar volgend schooljaar mogelijk te maken, is het voor ons belangrijk om te weten welke kinderen zich herinschrijven voor de school voor het schooljaar 2019-2020. 

Dit is enkel voor de kinderen die nu al op onze school zitten. Nieuwe kinderen moeten aangemeld worden via de website van de gemeente Schoten.

We willen jullie daarom vragen onderstaand formulier in te vullen.

Let op: je moet dit formulier voor elk kind afzonderlijk invullen!

 

Informatie voor ouders van kinderen die op ons internaat verblijven

Dit formulier moet ook ingevuld worden voor de kinderen van de kleuter- en de lagere school die op ons internaat verblijven.

Voor de herinschrijving voor volgend schooljaar voor het internaat volgt er nog een aparte brief.

 

Alvast bedankt!