Campus Kajee streeft ernaar om elk kind maximale ontplooiingskansen te bieden en dit zowel op lichamelijk, verstandelijk, sociaal als emotioneel vlak. We besteden hierbij ook aandacht aan waardenbeleving en religie. Onze campus streeft een hartelijk leefklimaat na waarin iedereen zichzelf kan zijn. Betrokkenheid is hierbij een heel belangrijke bouwsteen.


Ons zorgbeleid vertrekt vanuit de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. We proberen ons hierbij vooral te focussen op positieve factoren. Iedereen heeft zijn eigen talent en dit willen we verder ontwikkelen. We bekijken elke leerling vanuit zijn unieke context.


Om ons zorgbeleid te structureren maken we gebruik van het zorgcontinuüm. Hierbij hebben we per fase duidelijk omschreven wat de taken zijn van de verschillende betrokkenen. (zie zorgaanpak). Via deze zorgaanpak streven we een constructieve samenwerking met alle betrokken partners na.


Naast de focus op de noden van leerlingen, besteden we uiteraard ook aandacht aan de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten. Via collegiale ondersteuning en bijscholing trachten we ons schoolteam steeds verder te professionaliseren. Het zorgteam speelt hierbij een belangrijke coachende rol.


Een constructieve samenwerking met de ouders vinden we ook heel belangrijk. Onze campus zal steeds de ouderbetrokkenheid stimuleren en de communicatie bevorderen omdat de ouders nodige en belangrijke informatie kunnen leveren om de individuele zorg te optimaliseren.