Volgens de huidige richtlijnen zullen de kleuterscholen voorlopig nog niet terug opengaan.

Voor kinderen van ouders die werken in de cruciale sectoren, en voor ouders die onmogelijk opvang buiten de kleuterschool voor hun kinderen kunnen voorzien, organiseren we noodopvang op school.

In functie van de voorbereiding van onze organisatie vanaf 18 mei, met duidelijke richtlijnen naar veiligheid toe, is het voor ons belangrijk om een idee te hebben van het aantal kinderen waarvoor we noodopvang moeten voorzien.

We voorzien op dit moment de volgende maatregelen, maar zijn hierover ook nog volop in overleg:

  • Kleine groepen kleuters vormen in vaste ‘bubbels’.
  • Het contact tussen de verschillende bubbels maximaal voorkomen.
  • Extra aandacht voor handhygiëne (veelvuldig handen wassen, afdrogen met papieren handdoekjes)
  • Extra aandacht voor desinfecteren van contactvlakken (klinken, kranen, tafeltjes,…)
  • Het personeel draagt op school een mondmasker.

We weten dat de overheid nog over verschillende elementen in overleg is, het zou dan ook kunnen dat bovenstaande maatregelen nog zullen wijzigen.

Voor de lagere school gaan we er op dit moment van uit dat vanaf 18 mei de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar beperkt naar school zullen kunnen komen. De kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar blijven thuis zoals nu. Verdere concrete uitleg van de organisatie en een bevraging naar aanwezigheid voor school en internaat volgen deze week nog.

We zouden jullie nu al willen vragen om de bevraging hieromtrent zo snel mogelijk in te vullen, zodat we kunnen inschatten hoeveel kleuters we moeten verwachten, zodat we ons hierop kunnen voorbereiden.

week van 11 mei

week van 18 mei

week van 25 mei

Voor- en naschoolse opvang