Campus Kajee en (SG)KVO(BaO) - samen sterk

Onze campus behoort tot de groep van het Katholiek Vlaams Onderwijs (KVO). Deze groep bestaat uit zowel basisscholen als secundaire scholen die zich richten tot een gemeenschappelijk opvoedingsproject. Volgende scholen behoren tot deze groep:

  • vzw Sint-Ludgardisschool Antwerpen met secundair, lager- en kleuter onderwijs
  • vzw Sint-Ludgardisschool Merksem met secundair, lager- en kleuter onderwijs
  • vzw Sint-Michielscollege Brasschaat met secundair en lager onderwijs
  • vzw Sint-Michielscollege Schoten met secundair onderwijs
  • vzw Maris Stella Instituut Malle met secundair onderwijs
  • vzw Openluchtscholen Sint-Ludgardis Schoten – Brasschaat – Schilde voor lager- en kleuter onderwijs
  • vzw Onderwijs Kindsheid Jesu Schoten met lager- en kleuteronderwijs en met een internaat

Voor meer informatie: http://www.kvo-scholen.be.

Logo Kvo Adres Rgb S S

De scholengemeenschap KVO Basisonderwijs

De basisscholen van KVO vormen samen een scholengemeenschap. Deze school werken op verschillende niveaus nauw samen met elkaar, o.a. op het vlak van personeelsaangelegenheden, administratie, maar ook op pedagogisch vlak. Niet enkel de directies komen regelmatig samen, maar ook lokale personeelsleden vormen een netwerk waarin expertise wordt gedeeld (zorgcoördinatoren, preventieadviseurs, ICT-coördinatoren,…)

 

Ons opvoedingsproject

Kvo Opvoedingsproject 2

Onze school hanteert het opvoedingsproject van KVO als uitgangspunt voor onze opdracht. Het opvoedingsproject geeft richting aan en stuurt onze acties in een gemeenschappelijke richting.

Bij inschrijving op onze school krijgt u een brochure waarop u het volledige opvoedingsproject kan terugvinden.

Indien u graag een nieuwe brochure wenst, kan u deze altijd vragen aan het secreatriaat.