Algemeen secretariaat

Annemie Verschraegen

secretariaat@campuskajee.be

T: +32 (0)3 658 45 15

F: +32 (0)3 641 86 76

Contactgegevens verblijf

Internaat Lager onderwijs

T: +32 (0)488 50 91 85(vanaf 20.00u)

Internaat Secundair

T: +32 (0)3 641 86 78

GSM: +32 (0)488 50 84 12

ICT-coördinator

ICT@campuskajee.be

Zorgcoördinator

zorg@campuskajee.be

Ouderraad

ouderraad@campuskajee.be

Campusregisseur omgeving faciliteiten

Bart Laerenbergh

b.laerenbergh@campuskajee.be

T: +32 (0)3 641 86 71

Campusregisseur onderwijs en verblijf

Els Verhoeven

e.verhoeven@campuskajee.be

T: +32 (0)3 641 86 72

Campusregisseur welbevinden en ontwikkeling

Elena Ballardini

e.ballardini@campuskajee.be

T: +32 (0)3 641 86 73