Algemeen secretariaat

Annemie Verschraegen
secretariaat@campuskajee.be
T: +32 (0)3 641 86 70
 

Contactgegevens verblijf

Internaat Lager onderwijs
T: +32 (0)488 50 91 85(vanaf 20.00u)

Internaat Secundair
T: +32 (0)3 641 86 78
GSM: +32 (0)488 50 84 12

ICT-coördinator

ICT@campuskajee.be

Zorgcoördinator

zorg@campuskajee.be

Ouderraad

ouderraad@campuskajee.be

Campusregisseur omgeving faciliteiten

Bart Laerenbergh
b.laerenbergh@campuskajee.be
T: +32 (0)3 641 86 71

Campusregisseur onderwijs en verblijf

Els Verhoeven
e.verhoeven@campuskajee.be
T: +32 (0)3 641 86 72

Campusregisseur welbevinden en ontwikkeling

Elena Ballardini
e.ballardini@campuskajee.be
T: +32 (0)3 641 86 73