7.15

Ontbijt en vertrek naar de verschillende scholen

15.30 

Terugkeer naar het verblijf en vieruurtje en ontspanning

17.45

Warme maaltijd

18.45

Studie

20.00 

Geleide ontspanningsactiviteit  (maandag en dinsdag)

21.00 

Douchen 1ste graad

21.30 

Lichten uit 1ste graad, douchen 2de graad

22.00 

Lichten uit 2de graad, douchen 3de graad

22.30 

Lichten uit 3de graad

Aankomst internaat:

De jongeren van de 1ste en 2de graad moeten aankomen tussen 15.45 uur en 17.45 uur. De jongeren van de 3de graad moeten aankomen tussen 15.45 uur en 20.00 uur. Als zij laten terugkomen dan 17.45 is er echter geen mogelijkheid tot het nemen van het avondeten. Wanneer zij naar een dokter of sportactiviteit moeten, kunnen zij nog een avondmaaltijd krijgen.

De jongeren worden volgens de verzekeringsvoorwaarden meteen na school op ons verblijf verwacht, maar indien jullie als ouder onder eigen verantwoordelijkheid jullie zoon/dochter de toestemming geven om langer weg te blijven. Er wordt op dit moment nog geen geleide studie aangeboden, waardoor er vrije tijd ontstaat. Onze jongeren kiezen zelf hoe ze deze indelen. Ze kunnen bij elkaar op de kamer of op de velden. Uiteraard kunnen ze ook samenhokken in de leefruimte of in onze bureau. Wie vooraf weet dat er veel huiswerk op het programma staat, kan hier eventueel al aan beginnen.

Warme maaltijd:

Om 17.45 gaan de jongeren eten in de refter in het hoofdgebouw. Daar kunnen zij genieten van een uitgebreide maaltijd.

Avond:
Na het eten hebben wij een uur studie in algemene stilte. Na de studie wordt er op maandag en dinsdag worden er geleide activiteiten aangeboden tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Woensdag en donderdag krijgen de jongeren de kans om bij elkaar op de kamer te hangen.