Op Campus Kajee is een jongerenraad actief. De jongerenraad wordt gevormd door 2 à 3 internen per graad. Daarnaast zit een begeleider en iemand van de directie in de raad. De raad komt 5x op een jaar samen. 

 

Wat houdt de jongerenraad nu eigenlijk in en wat doen zij precies? De jongerenraad geeft u graag uitleg:

 

Het doel van de raad is om de jongeren een stem te geven binnen het internaat. 

Elk schooljaar worden internen terug uitgenodigd om deel te nemen. 

 

Tijdens het overleg hebben wij het over de verschillende zaken die op het internaat geregeld worden. Wij bespreken bijvoorbeeld zaken over het terrein, de werking, de maaltijden,... Dit zorgt ervoor dat bij het uiteindelijke besluit, de ouders en de directeur weten hoe wij er, als jongeren, tegenaan kijken en hier vervolgens rekening mee kunnen houden.

 

De jongerenraad is dus een plek waar je als jongere op het internaat je mening kwijt kan en waar je mening wordt gehoord door de mensen die besluiten nemen.