Wij hebben een vast studiemoment. De studie start om 18.45. Er wordt 1 uur voorzien in volledige stilte.

De studie kan verlopen aan de hand van drie manieren:

 

1)Studie op de kamer met deur open: dit is van toepassing voor onze 1ste graad. Per verdiep loopt er een begeleider rond die controle uitvoert op de kamer, en die helpt waar nodig. Agenda’s en testen worden klaargelegd en getekend ter controle. Hieruit kunnen wij afleiden of er voldoende wordt gestudeerd op de kamer. De jongeren waarbij we probleempjes hieromtrent merken, kunnen aangestuurd worden om gebruik te maken van de studie in de leefruimte. Dit gebeurt in overleg met de ouders.

 

2)Studie in de leefruimte: dit is een gezamenlijke studie onder toezicht van 1 begeleider. Wie wil kan hier gebruik van maken (alle graden zijn welkom). Indien we merken dat internen toch nood hebben aan dit extra oog, dan zullen we dit in overleg met de ouders ook toepassen. Ouders kunnen ook zelf beslissen of hun zoon/dochter hieraan deelneemt.

 

3)Studie op de kamer met deur dicht: dit is van toepassing op onze 2de en 3de graad.

Ook op woensdag zullen we hetzelfde tijdsschema en manier van werken toepassen. Wie in de namiddag het internaat verlaat, zal dus nog steeds mee studeren tussen 18u45 en 19u45.

De schoolse prestaties worden door de begeleiders opgevolgd, zodat individuele aanpassingen gemaakt kunnen worden.  Ook ouders mogen uiteraard vragen of bezorgdheden formuleren. Samen wordt er op zoek gegaan naar de beste leerformule.

Onze begeleiders hebben regelmatig contact en/of overleg met de secundaire scholen van onze gasten. We vragen de scholen om de resultaten en rapporten door te sturen en indien nodig betrokken te worden bij gesprekken betreffende opvolging en remediëring van de leerstof. 

Via schoolagenda/internetforum kunnen de begeleiders communiceren met klastitularissen of vakleerkrachten. Sommige scholen geven rapporten enkel door mits toelating van de ouders, in dit geval neemt het verblijf contact op met de ouders. 

 

Tijdens de examenperiodes voorzien we opvang maar er is geen permanente begeleiding.