In een internaat studeren heeft zo zijn voordelen:

  • begeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en geholpen door ervaren begeleiders;

  • hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het dikwijls heel eenvoudig uitleggen en je zo weer op dreef helpen; 

  • samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend;  

  • regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen;  

  • studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu wordt de intern gemotiveerd, en de begeleider volgt de prestaties op.  

Ons internaatteam wil je helpen bij het studeren door een klimaat te scheppen waarin gestudeerd kan worden in de beste omstandigheden.  


Er wordt verwacht dat je tijdens de studiemomenten ernstig werkt en je inspant om te studeren.  

 
De begeleider volgt de resultaten op, leert het kind plannen, stimuleert eventueel extra studie.
De begeleider controleert dagelijks je agenda.