Op onze campus hebben we onze eigen "journalisten". Kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar maken onder begeleiding hun eigen reportages ze interviewen leerkrachten, begeleiders, ouders, ... maken reportages over bepaalde schoolacitviteiten en monteren deze zelf tot hun wekelijkse aangename Kajee Teevee aflevering.

 

Kajee Teevee