De handen in elkaar slaan, van elkaar leren en elkaar appreciëren. Belangrijke waarden in het leven die wij onze kinderen graag willen bijbrengen.

Onze kinderen van het zesde leerjaar vierden samen met de kinderen van het eerste leerjaar en de kleuters Sinterklaas. Ze verkleedden zich als Sint en Piet, gingen toneel spelen en lazen leuke boeken voor in de klassen. Je zag de kinderen vol bewondering kijken naar onze oudsten. En de zesdeklassers? Die konden hun talenten weer eens ontdekken. Want er zitten echt wel goede acteurs tussen de kinderen én de manier waarop ze omgingen met de kleuters en het eerste leerjaar was enorm hartverwarmend. Dikke pluim voor al onze kids. 

Sint Klasdoorbrekend