In het kader van de verstrengde maatregelen vragen wij u om duidelijk aan te geven wanneer uw zoon of dochter de warme maaltijd zal nemen op school tijdens de middagpauze. Concreet gaat het over de periode vanaf 12 november tot aan de kerstvakantie. Wij vragen om een vaste keuze voor de volledige periode door te geven, vermits wij ons hierop ook moeten kunnen organiseren. U kan kiezen tussen 1 middag, meerdere middagen of de 4 middagen warme maaltijd.